1905.az
Kitablar
Şəmkir: Arxeoloji irsi, tarixi və memarlığı
Çap olunub: 2008
Səhifələrin sayı: 496
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 1943
Yüklə (.pdf | 16.24 MB)
Səyahətnamə
Müəllif: J.Şarden
Çap olunub: 1994
Səhifələrin sayı: 96
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 4329
Yüklə (.pdf | 0.906 MB)
Türkmənçay – 1828: Tarixi xronika
Müəllif: K. Şükürov
Çap olunub: 2006
Səhifələrin sayı: 188
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 8571
Yüklə (.pdf | 5.668 MB)
Təkmilətül-əxbar
Müəllif: X.Zeynalabidin
Çap olunub: 1996
Səhifələrin sayı: 200
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 3522
Yüklə (.pdf | 1.549 MB)
XIII-XVI əsrlərdə Azərbaycan miniatür boyakarlığında hərbi janr
Müəllif: Агасалим Эфендиев
Çap olunub: 2009
Səhifələrin sayı: 135
Dili: rus
Yüklənilib: 2858
Yüklə (.pdf | 2.847 MB)
XIII-XVII əsrlərdə Təbriz şəhərinin tarixi
Müəllif: S.M.Onullahi
Çap olunub: 1982
Səhifələrin sayı: 280
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 5431
Yüklə (.pdf | 1.538 MB)
XVIII əsr rus və qərbi Avropa səyyahları təsvirində.
Müəllif: Qarayev E.
Çap olunub: 2005
Səhifələrin sayı: 160
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 5821
Yüklə (.pdf | 0.99 MB)
XVIII əsrin I yarısında Azərbaycanda ticarət
Müəllif: Fuad Əliyev
Çap olunub: 1964
Səhifələrin sayı: 124
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 4854
Yüklə (.pdf | 1.198 MB)
XVIII əsrin sonu – XIX əsrin əvvəllərində Quzey Azərbaycan xanlıqlarında sosial – iqtisadi münasibətlər.
Müəllif: Ağamalı Fəzail
Çap olunub: 2007
Səhifələrin sayı: 208
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 4896
Yüklə (.pdf | 1.358 MB)
XVIII əsrə dair Azərbaycan Tarixindən oçerklər
Müəllif: Левиатов, В. Н.
Çap olunub: 1948
Səhifələrin sayı: 227
Dili: rus
Yüklənilib: 5184
Yüklə (.pdf | 1.928 MB)
Xəzərlərin kəşfi
Müəllif: Гумилев, Лев Николаевич
Çap olunub: 2004
Səhifələrin sayı: 416
Dili: rus
Yüklənilib: 2781
Yüklə (.rar | 3.168 MB)
Ərəb xilafəti və Azərbaycan
Müəllif: Nailə Vəlixanlı
Çap olunub: 1993
Səhifələrin sayı: 157
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 8108
Yüklə (.pdf | 1.282 MB)
Аğsu arxeoloji ekspedisiyanın tədqiqatları, I hissə
Çap olunub: 2010
Səhifələrin sayı: 70
Dili: ingilis
Yüklənilib: 3763
Yüklə (.pdf | 2.026 MB)
 əvvəlki    2  3  4  5  6  7    növbəti →