1905.az
Haqqımızda
Bu portalda siz tarixinin hər bir dövrünü əhatə edən kitablar, xəritələr, numizmatik materiallar, sənədlər, abidələrlə tanış ola bilərsiniz. Portal tarixi ilə maraqlanan hər bir kəs, xüsusilə də tədqiqatçılar üçün faydalı olacaqdır. Biz tariximizə aid düzgün və dolğun mənbələri internet şəbəkədə toplayaraq vahid məlumat bazası yaradırıq.
Kitabxana
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi
Müəllif: İsgəndər bəy Münşi

Yüklə (.pdf | 4.41 MB)
Azərbaycan Paris Sülh Konfransında (1919 -1920)

Yüklə (.pdf | 1.12 MB)
Genosid haqqında həqiqətlər
Müəllif: Şükrü Server Aya

Yüklə (.pdf | 3.64 MB)
Türk əsilli ruslar
Müəllif: Minaxanım Təkləli

Yüklə (.pdf | 0.87 MB)
Xalçaçılıq
Xovlu xalça Süjetli Təbriz mektebi
Xovlu xalça. Şirvan məktəbi. XIX.
Xovlu xalça, Zeyvə. Quba məktəbi