1905.az
Kitablar
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri XV-XVII əsrlərdə
Müəllif: Ахмед Гусейнов
Çap olunub: 1963
Səhifələrin sayı: 240
Dili: rus
Yüklənilib: 8494
Yüklə (.pdf | 1.06 MB)
Azərbaycanda pulların dövriyyəsi və qəpiklər IX- XIV əsrlər
Müəllif: М.Сейфеддини,А.Мирабдуллаев
Çap olunub: 2004
Səhifələrin sayı: 267
Dili: rus
Yüklənilib: 6348
Yüklə (.pdf | 1.539 MB)
Azərbaycanda pulların dövriyyəsi və qəpiklərin metrologiyası XIV əsrin sonu XV əsrin əvvəllərində
Müəllif: Г.А.Пиркулиева
Çap olunub: 2001
Səhifələrin sayı: 102
Dili: rus
Yüklənilib: 3602
Yüklə (.pdf | 0.745 MB)
Azərbaycanın memorial abidələri XII-XIX əsrlərdə
Müəllif: Нейматова Мешедиханым
Çap olunub: 1981
Səhifələrin sayı: 42
Dili: rus
Yüklənilib: 5097
Yüklə (.pdf | 0.465 MB)
Azərbaycanın milli geyimləri
Müəllif: P. Ə. Əzizbəyova
Çap olunub: 1972
Səhifələrin sayı: 128
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 6407
Yüklə (.pdf | 3.439 MB)
Azərbaycanın mis sikkələri
Müəllif: Ганира Пиркулиева
Çap olunub: 2007
Səhifələrin sayı: 96
Dili: rus
Yüklənilib: 5390
Yüklə (.pdf | 0.889 MB)
Azərbaycanın Şimal xanlıqları və Rusiya: XVIII əsrin sonu - XIX əsrin əvvəllərində
Müəllif: Мустафаев Джамал
Çap olunub: 1989
Səhifələrin sayı: 128
Dili: rus
Yüklənilib: 7207
Yüklə (.rar | 1.173 MB)
Bakı şəhərinin tarixi XIX əsrin I yarısında
Müəllif: Ф. А. Тагиев
Çap olunub: 1999
Səhifələrin sayı: 196
Dili: rus
Yüklənilib: 3768
Yüklə (.rar | 8.412 MB)
Bakı xanlığı
Müəllif: Марзия Искендерова
Çap olunub: 1999
Səhifələrin sayı: 212
Dili: rus
Yüklənilib: 5603
Yüklə (.pdf | 1.061 MB)
Bakıda metalişləmə tarixi
Müəllif: Fərhad İbrahimov
Çap olunub: 1995
Səhifələrin sayı: 88
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 2903
Yüklə (.pdf | 1.261 MB)
Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi
Müəllif: İsgəndər bəy Münşi
Çap olunub: 2010
Səhifələrin sayı: 1444
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 42557
Yüklə (.pdf | 4.413 MB)
Erkən orta əsrlərdə ərəb mənbələri Türklər haqqında
Müəllif: Асадов Ф.М.
Çap olunub: 1993
Səhifələrin sayı: 204
Dili: rus
Yüklənilib: 6451
Yüklə (.pdf | 1.431 MB)
Erməni anonim xronikası 1722-1736
Çap olunub: 1988
Səhifələrin sayı: 64
Dili: rus
Yüklənilib: 3554
Yüklə (.pdf | 6.441 MB)
Girdiman tarixi
Müəllif: Qafar Cəbiyev
Çap olunub: 2010
Səhifələrin sayı: 616
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 7847
Yüklə (.pdf | 5.661 MB)
Gülüstan-i İrəm
Müəllif: Бакиханов А. К.
Çap olunub: 1991
Səhifələrin sayı: 304
Dili: rus
Yüklənilib: 10735
Yüklə (.pdf | 2.065 MB)
 əvvəlki    1  2  3  4  5  6  7    növbəti