1905.az
Kataloq
Şamaxı soyqırımı 1918.
Müəllif: Məhərrəm Zülfüqarlı
Çap olunub: 2011
Səhifələrin sayı: 112
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 2833
Yüklə (.pdf | 0.843 MB)
Şamaxı Tarix-diyarşünaslıq Muzeyi
Müəllif: Fariz Xəlilli
Çap olunub: 2009
Səhifələrin sayı: 112
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 13671
Yüklə (.pdf | 5.181 MB)
Şamaxı xanlığı
Müəllif: Bayramova Nailə
Çap olunub: 2009
Səhifələrin sayı: 396
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 11401
Yüklə (.pdf | 8.769 MB)
Şamaxıda maarif və maarifçilik
Müəllif: Alxan Bayramoğlu
Çap olunub: 1997
Səhifələrin sayı: 240
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 3658
Yüklə (.pdf | 1.565 MB)
Saxtalaşdırma tarixinin sirrləri
Müəllif: Д.Нурие,Ш.Нуриева
Çap olunub: 2009
Səhifələrin sayı: 220
Dili: rus
Yüklənilib: 8201
Yüklə (.pdf | 0.925 MB)
Seçilən əsərlər: 3 cilddə, Xarəzmşahlar- Ağsunqurilər Dövləti : 1097-1231
Müəllif: Буниятов Зия
Çap olunub: 1999
Səhifələrin sayı: 376
Dili: rus
Yüklənilib: 3436
Yüklə (.rar | 0.486 MB)
Seyid Cəfər Pişəvəri
Müəllif: Ə.Rəhimli
Çap olunub: 2009
Səhifələrin sayı: 400
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 4972
Yüklə (.pdf | 2.671 MB)
Şimal – Qərbi Azərbaycan: İngiloylar
Müəllif: Şirinbəy Hacıəli
Çap olunub: 2007
Səhifələrin sayı: 280
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 10618
Yüklə (.pdf | 1.72 MB)
Şimal-Qərbi Azərbaycan
Müəllif: Z.Ə.Cavadova
Çap olunub: 1999
Səhifələrin sayı: 109
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 3928
Yüklə (.pdf | 0.841 MB)
Şimal-qərbi Azərbaycan : İlisu sultanlığı
Çap olunub: 1999
Səhifələrin sayı: 152
Dili: rus
Yüklənilib: 5629
Yüklə (.pdf | 1.148 MB)
Şimali Azərbaycan kəndinin XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəli tarixindən
Müəllif: Гасанов Г.Н.
Çap olunub: 2007
Səhifələrin sayı: 224
Dili: rus
Yüklənilib: 4221
Yüklə (.pdf | 0.928 MB)
Şirvanşahlar dövləti
Müəllif: Sara Aşurbəyli
Çap olunub: 2006
Səhifələrin sayı: 416
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 21359
Yüklə (.pdf | 2.404 MB)
Şirvanşahlar dövləti
Müəllif: Sara Aşurbəyli
Çap olunub: 2006
Səhifələrin sayı: 650
Dili: azərbaycan, ingilis
Yüklənilib: 14031
Yüklə (.pdf | 4.095 MB)
Şirvanşahlar sarayı və ya Xanaka S. Bakuvi
Müəllif: Тагиев Искендер
Çap olunub: 2003
Səhifələrin sayı: 96
Dili: rus
Yüklənilib: 4696
Yüklə (.pdf | 2.462 MB)
Siyasətnamə
Çap olunub: 2007
Səhifələrin sayı: 273
Dili: azərbaycan
Yüklənilib: 6452
Yüklə (.pdf | 1.278 MB)
← əvvəlki    1  2    növbəti